בדיקת זרע

בדיקה הזרע מתהדרת בתואר "אבן הפינה" של הבירור האנדרולוגי.
הבדיקה מבוצעת ע"י טכנאי מיומן בשילוב של מספר עזרים, ובראשם המיקרוסקופ. במהלכה נבדקים מספר פרמטרים (מדדים) של הזרע בדגימה.


למרות השימוש הנרחב שנעשה בה, יש להבין מספר מוגבלויות וקשיים מובנים בקשר לבדיקת זרע:
1. קריטריונים מודרניים להתייחסות לבדיקת זרע (WHO, 2010), מקורם בקבוצה גדולה מאוד של גברים פוריים, והם מתפלגים בהתאם לעקומת גאוס ("פעמון")*. כאשר מנתחים פילוג כזה, ראוי לדבר על היתכנות (סיכויים), בניגוד לערכי סף (חלוקה לתקין / לא-תקין). בדרך זו, ניתן לחלק את עקומות ההתפלגות של הפרמטרים השונים בבדיקה ל-3 קבוצות: בקבוצת הערכים הנמוכים קיים סיכוי משמעותי שמדובר בהפרעת פוריות של הגבר. בקבוצת ערכי הביניים קיימת חפיפה ניכרת בערכי הפרמטרים בין קבוצת הגברים הפוריים לבין הגברים הסובלים מהפרעת פוריות. בקבוצת הערכים הגבוהים, קיים סיכוי משמעותי שלא מדובר בהפרעת פוריות.
2. לבדיקה תוקף סטטיסטי, ואיננה יכולה לנבא במדויק את פוטנציאל הפריון של גבר ספיציפי. עם זאת, ככל שהפרמטרים של הבדיקה והשילוב שביניהם טובים פחות, הסיכוי להשיג הריון ספונטני פוחת.
3. גם אצל גברים בריאים קיימת שונות נורמלית ניכרת של המדדים השונים לאורך הזמן.
4. קיים שוני בתוצאות הבדיקה של אותה הדגימה בין מעבדות שונות, ולעתים גם בין בודקים שונים באותה המעבדה. הדבר ניכר בייחוד בהערכת המורפולוגיה.
5. לצורך הערכה אנדרולוגית מומלץ לבצע לפחות שתי בדיקות באותה המעבדה, תוך הקפדה על אותה תקופת התנזרות מקיום יחסים ו/או אוננות.
6. הערכה טובה של פוטנציאל הפוריות של הגבר היא רחבה הרבה יותר מבדיקת הזרע. בדיקה או בדיקות זרע משתלבות בהערכה האנדרולוגית,  אך מהוות רק חלק ממנה, ובשום פנים ואופן לא יכולות להוות תחליף לבירור מלא אצל אנדרולוג, ויש להמנע מאבחנה ומהחלטה טיפולית ללא השלמת בירור. חוסר הקפדה בנושא זה עלולה להביא לטיפול שגוי, או אפילו לגרום נזק.

הנחיות לביצוע הבדיקה:
1. יש להקפיד על תקופת התנזרות של 2-7 ימים (מומלץ: 3 ימים).
2. במידה שדגימת הזרע ניתנת בקיום יחסים ולא באוננות, יש להשתמש בקונדום מיוחד.
3. מומלץ לתת את הדגימה בסמוך למעבדה. במידה שהדבר לא מסתייע, יש להתחיל את תהליך הבדיקה עד 1 שעה מהנתינה. במצב זה יש לשמור את הדגימה בטמפרטורת הגוף עד ההגעה למעבדה (למשל, בכיס בגד צמוד לגוף).
4. מומלץ להמנע משימוש בחומרי סיכה מסחריים או ברוק, העלולים לפגוע בתכונות מסויימות של הזרע, ולהשפיע על תוצאות הבדיקה.
5. יש לבצע את הבדיקה השניה בין 1-3 שבועות לאחר הראשונה.

ערכי ייחוס לבדיקת זרע (לפי WHO, ארגון הבריאות העולמי, 2010)
נפח ≥ 1.5 מ"ל
pH ≥ 7.2
ריכוז ≥ 15 מיליון תאי זרע למ"ל
סה"כ תאי זרע ≥ 39 מיליון
תנועתיות ≥ 40%
מורפולוגיה תקינה (לפי קרוגר) ≥ 4%
כדוריות לבנות < 1 מיליון למ"ל
היעדר אגלוטינציה (צברים של תאי זרע מחוברים זה לזה) בהתאם לתוצאות תבחינים מיוחדים

התפלגות פרמטרים בבדיקת הזרע (WHO 2010)
התפלגות פרמטרים בבדיקת הזרע (WHO 2010)בטבלה מרוכזים נתוני הזרע שהיוו את הבסיס לעיבוד הסטטיסטי ולהמלצות העדכניות של  ארגון הבריאות העולמי (WHO 2010).
כמעט 2000 אבות פוריים (זמן להריון עד שנה) שהשתתפו במחקרים מארצות שונות, נתנו בדיקות זרע שנבדקו לפי הנחיות WHO.
התפלגות נתוני הזרע העיקריים שלהם לפי אחוזונים מופיעה בטבלה. כמו בכל התפלגות סטטיסטית נורמלית של אוכלוסיה, ומכיוון שהקצה העליון של ההתפלגות אינו בעל חשיבות קלינית (כלומר, אין תוצאות גבוהות מדי בבדיקת זרע), הוסכם כי לתוצאות יהיה גבול ייחוס תחתון בלבד (אחוזון 5), וכל שאר התוצאות שמעליו (שאר 95%), תחשבנה נורמליות.
להנחיות העדכניות של WHO אין כל קשר לטענה הפופולרית / פופוליסטית בדבר ירידה, לכאורה, של איכות הזרע "העולמית".
חשוב להבין כי קיימת חפיפה משמעותית בין נתוני הזרע של גברים פוריים וכאלה עם בעיות פוריות. גבר פורה יכול להיות גם עם נתונים נמוכים מערכי הייחוס (ואכן, 5% מהגברים הפוריים הם עם נתונים כאלה), וגבר עם בעיית פוריות יכול להיות עם נתונים "נורמליים".
חשוב מאוד לשים לב גם לפער הגדול שבין אחוזון 5 (הגבול התחתון של הנורמה), לבין הממוצע (אחוזון 50), כפי שמודגש בטבלה במלבנים שחורים. פער זה מדגיש באופן שאינו משתמע לשתי פנים את חשיבות שאר הנתונים הקליניים והבירור האאנדרולוגי, שבדיקת הזרע מהווה רק חלק ממנו, ואת העובדה כי מסקנות וטיפול אינן יכולות להתבסס רק על בדיקת זרע.


*מכיוון שמעבדות רבות עדיין מציינות את הערכים הישנים, הם מובאים כאן:
ערכים תקינים בבדיקת זרע (WHO 1999)
נפח > 1.5 מ"ל
pH ≥7.2
ריכוז ≥ 20 מיליון תאי זרע למ"ל
סה"כ תאי זרע ≥ 40 מיליון
תנועתיות ≥ 50%
מורפולוגיה תקינה (לפי קרוגר) > 14%
כדוריות לבנות < 1 מיליון למ"ל
היעדר אגלוטינציה (צברים של תאי זרע מחוברים זה לזה)

129 שאלות גולשים בהמשך העמוד

26 בנובמבר 2011

בדיקת זרע

שלום דר' אשמח עם תוכל לפענח את הבדיקת זרע שעשיתי

1. Complete liquification (התנזלות) 15 minutes 15 minutes
2. Color (צבע) normal
3. Viscosity (צמיגות) normal
4. Volume (נפח) 2.0 ml 1.5-6 ml
5. pH (חומציות) 8.1 7.8-8.7
6. Motility (תנועתיות) 1 hr 4 hrs
Total Motility (%) 63 >40 55 >30
. .
Progressive (%) 61 >20 35 >15
Non Progressive (%) 2 <20 20 60 80 >50
. .
8. Sperm agglutination no
9. Sperm concentration 45 million/ml >15 million/ml
.
10. Total Sperm Number 90 million >22.5 million
11. Total Motile Sperm Number 56.7 million >6 million
12. Morphology (מורפולוגיה)%
Normal forms 14 %
Pyriform 4
Tapered heads Tail abnormality
Amorphous 74 Cytoplasmic Drop
Round head 8 Double
Neck Abnormality Immature forms נקבעת תקינה המורפולוגיה
תקין מעל% WBC 14
RBC 5%-13% בינוני
חמור מתחת %4
בדיקות נוספות לפי הצורך
13. Fructose mcgr/ml >1200 mcgr/ml
14. Peroxidase-Positive WBC < 1million/ml
הערות:
חתימת הבודק: אנג'לה מלניצ וק'
רכוז הזרעונים נמדד
בקמרה ע

admin
שלום,
עד כמה שניתן להבין מהצורה בה הועתקו ונשלחו הנתונים, נראה שהבדיקה תקינה.
עם זאת, הבדיקה מהווה רק חלק מהבירור אותו יש לבצע אצל אורולוג מומחה לפוריות הגבר.
בברכה,
דר' שי שפי
26 בנובמבר 2011

Morphology

מה פירוש הנתונים הבאים והאם תקינים?
Borderline 8%
head defects 88%
tail defects 24%
מה פירוש ? 88% פגומים???

admin
שלום,
אם סה"כ התאים הנורמליים הוא 12% לפי קרוגר, המורפולוגיה בטווח התקין.
עם זאת, יש להשלים בירור אנדרולוגי מלא אצל אורולוג מומחה לפוריות הגבר.
בברכה,
דר' שי שפי
29 בנובמבר 2011

פיענוח בדיקת זרע

מה אומרים הפרמטרים פתולוגיית ראש ופתולגיית זנב בבדיקת זרע? האם הכוונה כמה אחוזים תקינים או כמה אחוזים לא תקינים?
תודה

admin
שלום,
האחוזים של התאים שמוגדרים כ"לא נורמליים" מחולקים לפי הפתולוגיות השונות, כגון אלה שציינת.
במרבית המקרים, הנתון החשוב הוא אחוז התאים התקינים, ולא החלוקה לתת-קבוצות פתולוגיות כנ"ל.
בברכה,
דר' שי שפי
2 בדצמבר 2011

פענוח בדיקת זרע

שלום
רציתי פענוח של בדיקת זרע הנוכחית:
LIQUEFACTION-NORMAL
VISCOSITY-NORMAL
PH-8
VOLUME-1.8
CONCENTRATTION-18 (מיליון/מיל)
TOTAL CONCENTRATION -32.4(מיליון)
PERCENT OF MOTIL SPERM-25%
RAPID +
MODORATE ++
SLOW++
TOTAL MOTILE SPERM-8.1 (מיליונים)
PRECENT OF MOTILE SPERM AFTER 4 HOURS-13%
VITALITY- 61%
AGGLUTINATION-NONE
NORMAL FORMS -4%
ABNORMAL FORMS-96%
HEAD DEFECT-82%
MID PIECE DEFECT-7%
TAIL DEFECT-7%
LEUCOCYTES-1 (מיליון למיל)

האם מנתונים כאלה ניתן להכנס להריון בתנאים רגילים?

admin
שלום,
התנועתיות נמוכה, הריכוז והמורפולוגיה בגבול הנמוך של הנורמה.
ניתן להשיג הריון ספונטני, אך הסיכויים נמוכים מהממוצע, אם הבדיקה משקפת את המצב.
יש להשלים בירור אצל אורולוג מומחה בפוריות הגבר.
בברכה,
דר' שי שפי
1 בינואר 2012

וריד מעט בולט באשכים

שלום רב דר' יש לי באשכים באשכך שמאל וריד שבולט ונראה לעין רק אם אני לוחץ על האשך בעזרת ידי זה קצת מלחיץ אותי הנושא הזה מה עלי לעשות??? כמו כן הוריד הבולט הוא כ 2 ס"מ…
אודה לתשובתך

admin
שלום,
עליך להגיע להיבדק.
בברכה,
דר' שי שפי

שאלות נוספות בנושא: בדיקת זרע

לחצו על הלינקים וצפו בשאלות של גולשים בנושאים השונים