בדיקת זרע

בדיקה הזרע מתהדרת בתואר "אבן הפינה" של הבירור האנדרולוגי.
הבדיקה מבוצעת ע"י טכנאי מיומן בשילוב של מספר עזרים, ובראשם המיקרוסקופ. במהלכה נבדקים מספר פרמטרים (מדדים) של הזרע בדגימה.


למרות השימוש הנרחב שנעשה בה, יש להבין מספר מוגבלויות וקשיים מובנים בקשר לבדיקת זרע:
1. קריטריונים מודרניים להתייחסות לבדיקת זרע (WHO, 2010), מקורם בקבוצה גדולה מאוד של גברים פוריים, והם מתפלגים בהתאם לעקומת גאוס ("פעמון")*. כאשר מנתחים פילוג כזה, ראוי לדבר על היתכנות (סיכויים), בניגוד לערכי סף (חלוקה לתקין / לא-תקין). בדרך זו, ניתן לחלק את עקומות ההתפלגות של הפרמטרים השונים בבדיקה ל-3 קבוצות: בקבוצת הערכים הנמוכים קיים סיכוי משמעותי שמדובר בהפרעת פוריות של הגבר. בקבוצת ערכי הביניים קיימת חפיפה ניכרת בערכי הפרמטרים בין קבוצת הגברים הפוריים לבין הגברים הסובלים מהפרעת פוריות. בקבוצת הערכים הגבוהים, קיים סיכוי משמעותי שלא מדובר בהפרעת פוריות.
2. לבדיקה תוקף סטטיסטי, ואיננה יכולה לנבא במדויק את פוטנציאל הפריון של גבר ספיציפי. עם זאת, ככל שהפרמטרים של הבדיקה והשילוב שביניהם טובים פחות, הסיכוי להשיג הריון ספונטני פוחת.
3. גם אצל גברים בריאים קיימת שונות נורמלית ניכרת של המדדים השונים לאורך הזמן.
4. קיים שוני בתוצאות הבדיקה של אותה הדגימה בין מעבדות שונות, ולעתים גם בין בודקים שונים באותה המעבדה. הדבר ניכר בייחוד בהערכת המורפולוגיה.
5. לצורך הערכה אנדרולוגית מומלץ לבצע לפחות שתי בדיקות באותה המעבדה, תוך הקפדה על אותה תקופת התנזרות מקיום יחסים ו/או אוננות.
6. הערכה טובה של פוטנציאל הפוריות של הגבר היא רחבה הרבה יותר מבדיקת הזרע. בדיקה או בדיקות זרע משתלבות בהערכה האנדרולוגית,  אך מהוות רק חלק ממנה, ובשום פנים ואופן לא יכולות להוות תחליף לבירור מלא אצל אנדרולוג, ויש להמנע מאבחנה ומהחלטה טיפולית ללא השלמת בירור. חוסר הקפדה בנושא זה עלולה להביא לטיפול שגוי, או אפילו לגרום נזק.

הנחיות לביצוע הבדיקה:
1. יש להקפיד על תקופת התנזרות של 2-7 ימים (מומלץ: 3 ימים).
2. במידה שדגימת הזרע ניתנת בקיום יחסים ולא באוננות, יש להשתמש בקונדום מיוחד.
3. מומלץ לתת את הדגימה בסמוך למעבדה. במידה שהדבר לא מסתייע, יש להתחיל את תהליך הבדיקה עד 1 שעה מהנתינה. במצב זה יש לשמור את הדגימה בטמפרטורת הגוף עד ההגעה למעבדה (למשל, בכיס בגד צמוד לגוף).
4. מומלץ להמנע משימוש בחומרי סיכה מסחריים או ברוק, העלולים לפגוע בתכונות מסויימות של הזרע, ולהשפיע על תוצאות הבדיקה.
5. יש לבצע את הבדיקה השניה בין 1-3 שבועות לאחר הראשונה.

ערכי ייחוס לבדיקת זרע (לפי WHO, ארגון הבריאות העולמי, 2010)
נפח ≥ 1.5 מ"ל
pH ≥ 7.2
ריכוז ≥ 15 מיליון תאי זרע למ"ל
סה"כ תאי זרע ≥ 39 מיליון
תנועתיות ≥ 40%
מורפולוגיה תקינה (לפי קרוגר) ≥ 4%
כדוריות לבנות < 1 מיליון למ"ל
היעדר אגלוטינציה (צברים של תאי זרע מחוברים זה לזה) בהתאם לתוצאות תבחינים מיוחדים

התפלגות פרמטרים בבדיקת הזרע (WHO 2010)
התפלגות פרמטרים בבדיקת הזרע (WHO 2010)בטבלה מרוכזים נתוני הזרע שהיוו את הבסיס לעיבוד הסטטיסטי ולהמלצות העדכניות של  ארגון הבריאות העולמי (WHO 2010).
כמעט 2000 אבות פוריים (זמן להריון עד שנה) שהשתתפו במחקרים מארצות שונות, נתנו בדיקות זרע שנבדקו לפי הנחיות WHO.
התפלגות נתוני הזרע העיקריים שלהם לפי אחוזונים מופיעה בטבלה. כמו בכל התפלגות סטטיסטית נורמלית של אוכלוסיה, ומכיוון שהקצה העליון של ההתפלגות אינו בעל חשיבות קלינית (כלומר, אין תוצאות גבוהות מדי בבדיקת זרע), הוסכם כי לתוצאות יהיה גבול ייחוס תחתון בלבד (אחוזון 5), וכל שאר התוצאות שמעליו (שאר 95%), תחשבנה נורמליות.
להנחיות העדכניות של WHO אין כל קשר לטענה הפופולרית / פופוליסטית בדבר ירידה, לכאורה, של איכות הזרע "העולמית".
חשוב להבין כי קיימת חפיפה משמעותית בין נתוני הזרע של גברים פוריים וכאלה עם בעיות פוריות. גבר פורה יכול להיות גם עם נתונים נמוכים מערכי הייחוס (ואכן, 5% מהגברים הפוריים הם עם נתונים כאלה), וגבר עם בעיית פוריות יכול להיות עם נתונים "נורמליים".
חשוב מאוד לשים לב גם לפער הגדול שבין אחוזון 5 (הגבול התחתון של הנורמה), לבין הממוצע (אחוזון 50), כפי שמודגש בטבלה במלבנים שחורים. פער זה מדגיש באופן שאינו משתמע לשתי פנים את חשיבות שאר הנתונים הקליניים והבירור האאנדרולוגי, שבדיקת הזרע מהווה רק חלק ממנו, ואת העובדה כי מסקנות וטיפול אינן יכולות להתבסס רק על בדיקת זרע.


*מכיוון שמעבדות רבות עדיין מציינות את הערכים הישנים, הם מובאים כאן:
ערכים תקינים בבדיקת זרע (WHO 1999)
נפח > 1.5 מ"ל
pH ≥7.2
ריכוז ≥ 20 מיליון תאי זרע למ"ל
סה"כ תאי זרע ≥ 40 מיליון
תנועתיות ≥ 50%
מורפולוגיה תקינה (לפי קרוגר) > 14%
כדוריות לבנות < 1 מיליון למ"ל
היעדר אגלוטינציה (צברים של תאי זרע מחוברים זה לזה)

129 שאלות גולשים בהמשך העמוד

21 בדצמבר 2010

בדיקות הזרע של בעלי

שלום רב,
מזה כמעט שנה מנסים להכנס להריון לאחר 2 לידות של "פוקס"!!!
קיבלנו היום את התוצאות שנראות מלחיצות. אנא חוות דעתך המקצועית:
liquafaction + viscosity +clour—-normal
ph—-7.5
volume—-4
concentration—-40
total concentration——160

motile sperm—-70%
rapid +
moderate ++
slow—-+
non progressive— +|-
total motile sperm—–112
motility after 4h—-60
vitality —-לא צוין
agglutiation— -

normal forms— 5%
abnormal forms—-95%
head defect——— 85%
mid piece defect—-9%
taii defect——1%
immature forms —– -
round cells —–2
rbc——- -

בתודה גדולה

admin
שלום,
הבדיקה שצירפת תקינה, אך יש לזכור שהיא מהווה רק חלק מבירור פוריות הגבר.
בברכה,
דר' שי שפי
18 בינואר 2011

תוצאות בדיקת זרע

שלום רב, רציתי לדעת אם תוצאות הבדיקה תקינות או לא
נפח 5.0 מ"ל
ריכוז 33 כפול 10 בחזקה 6
PH 7.6
תנועתיות 36%
תנועה פרוגרסיבית 24%
לא נצפו ליוקוציטים
אגלוטינציות שלילי
מורפולוגיה 0 תאים תקינים: 2%
פתולוגיות ראש 73%
פתולוגיות זנב: 25%

תודה

admin
שלום,
1. הבדיקה אינה תקינה, בייחוד מבחינת התנועתיות והמורפולוגיה.
2. יש להשלים בירור מסודר של פוריות הגבר.
בברכה,
דר' שי שפי
24 בינואר 2011

בדיקת זרע ורמת טסטסטרון

שלום דר' שפי אני נשוי מזה שמונה חודשים ללא הריון פניתי לאורולוג והפנה אותי לבדיקת זרע ואולטרסאונד אשכים עשיתי שתי בדיקות זרע בהפרש של חודש ימי הימנעות:5. והתוצאות היו:
בבדיקה הראשונה:
נפח:1.5
ריכוז:17 מליון
סה"כ תאי זרע:25.5
תנועה:21%
מורפולוגיה תקינה:4%
כדוריות לבנות:2-3 מליון

תוצאות הבדיקה השניה:
נפח:1.5
ריכוז:58 מליון
סה"כ תאי זרע:87 מליון
תנועתיות: 28%
כדוריות לבנות: 1-2
מורפולוגיה תקינה:7%

באולטרסאונד הכל תקין, ביקשתי מהרופא לעשות בדיקת הורמונים,עשיתי והכל יצא תקין חוץ מטסטסטרון 6.4
מה ההסבר שלך לתוצאות???
מה עלי לעשות אני מוטרד מאד!
תודה

admin
שלום,
יש שוני ניכר בין הבדיקות, אך בולטים בהן תנועתיות ירודה וריכוז גבוה מהנורמה של כדוריות לבנות. בנוסף, רמת T נמוכה (או קרובה מאוד לגבול התחתון של הנורמה, תלוי במעבדה).
מומלץ להשלים בירור מסודר אצל מומחה לפוריות הגבר.
בברכה,
דר' שי שפי
27 בינואר 2011

בדיקת זרע

שלום דר'
אני חייל משוחרר בין 23
במהלך השירות גילו לי וריקוצלה באשך שמאל עם רוחב של 3.1 מ"מ.את בדיקת הזרע הראשונה עשיתי במרץ 08
המדד היחיד שהודגש כלא תקין בבדיקה היה
MORFO NORMAL 12%.
את הבדיקה השניה עשיתי השבוע,שלוש שנים אחרי והמדד ירד ל4%. בנוסף סומן לי V בסעיף Teratozoospermia
אם יש כתובת מייל שאוכל לשלוח אליה את הבדיקה כולה אשמח,אם לא תוכל להגיד לי לפי המידע שנתתי לך מה המשמעות של הירידה?
זה אומר שיש בעיה בפוריות?
תודה על העזרה

admin
שלום,
יש לבדוק אותך, להשוות את שאר המדדים, ולהחליט האם יש צורך בבדיקות נוספות. בהמשך יוחלט האם לטפל או להמשיך מעקב.
בברכה,
דר' שי שפי
1 בפברואר 2011

מה הצבע של זרע תקין

למיטב ידיעתי יש אפשרות כי צבעו של הזרע מעיד על איכות הזרע האם זה נכון ???

admin
שלום,
הקשר בין מראה נוזל הזרע בעין בלתי מזוינת, ותוצאות בדיקת הזרע (במיקרוסקופ), חלש מאוד.
בברכה,
דר' שי שפי

שאלות נוספות בנושא: בדיקת זרע

לחצו על הלינקים וצפו בשאלות של גולשים בנושאים השונים