בדיקת זרע

בדיקה הזרע מתהדרת בתואר "אבן הפינה" של הבירור האנדרולוגי.
הבדיקה מבוצעת ע"י טכנאי מיומן בשילוב של מספר עזרים, ובראשם המיקרוסקופ. במהלכה נבדקים מספר פרמטרים (מדדים) של הזרע בדגימה.


למרות השימוש הנרחב שנעשה בה, יש להבין מספר מוגבלויות וקשיים מובנים בקשר לבדיקת זרע:
1. קריטריונים מודרניים להתייחסות לבדיקת זרע (WHO, 2010), מקורם בקבוצה גדולה מאוד של גברים פוריים, והם מתפלגים בהתאם לעקומת גאוס ("פעמון")*. כאשר מנתחים פילוג כזה, ראוי לדבר על היתכנות (סיכויים), בניגוד לערכי סף (חלוקה לתקין / לא-תקין). בדרך זו, ניתן לחלק את עקומות ההתפלגות של הפרמטרים השונים בבדיקה ל-3 קבוצות: בקבוצת הערכים הנמוכים קיים סיכוי משמעותי שמדובר בהפרעת פוריות של הגבר. בקבוצת ערכי הביניים קיימת חפיפה ניכרת בערכי הפרמטרים בין קבוצת הגברים הפוריים לבין הגברים הסובלים מהפרעת פוריות. בקבוצת הערכים הגבוהים, קיים סיכוי משמעותי שלא מדובר בהפרעת פוריות.
2. לבדיקה תוקף סטטיסטי, ואיננה יכולה לנבא במדויק את פוטנציאל הפריון של גבר ספיציפי. עם זאת, ככל שהפרמטרים של הבדיקה והשילוב שביניהם טובים פחות, הסיכוי להשיג הריון ספונטני פוחת.
3. גם אצל גברים בריאים קיימת שונות נורמלית ניכרת של המדדים השונים לאורך הזמן.
4. קיים שוני בתוצאות הבדיקה של אותה הדגימה בין מעבדות שונות, ולעתים גם בין בודקים שונים באותה המעבדה. הדבר ניכר בייחוד בהערכת המורפולוגיה.
5. לצורך הערכה אנדרולוגית מומלץ לבצע לפחות שתי בדיקות באותה המעבדה, תוך הקפדה על אותה תקופת התנזרות מקיום יחסים ו/או אוננות.
6. הערכה טובה של פוטנציאל הפוריות של הגבר היא רחבה הרבה יותר מבדיקת הזרע. בדיקה או בדיקות זרע משתלבות בהערכה האנדרולוגית,  אך מהוות רק חלק ממנה, ובשום פנים ואופן לא יכולות להוות תחליף לבירור מלא אצל אנדרולוג, ויש להמנע מאבחנה ומהחלטה טיפולית ללא השלמת בירור. חוסר הקפדה בנושא זה עלולה להביא לטיפול שגוי, או אפילו לגרום נזק.

הנחיות לביצוע הבדיקה:
1. יש להקפיד על תקופת התנזרות של 2-7 ימים (מומלץ: 3 ימים).
2. במידה שדגימת הזרע ניתנת בקיום יחסים ולא באוננות, יש להשתמש בקונדום מיוחד.
3. מומלץ לתת את הדגימה בסמוך למעבדה. במידה שהדבר לא מסתייע, יש להתחיל את תהליך הבדיקה עד 1 שעה מהנתינה. במצב זה יש לשמור את הדגימה בטמפרטורת הגוף עד ההגעה למעבדה (למשל, בכיס בגד צמוד לגוף).
4. מומלץ להמנע משימוש בחומרי סיכה מסחריים או ברוק, העלולים לפגוע בתכונות מסויימות של הזרע, ולהשפיע על תוצאות הבדיקה.
5. יש לבצע את הבדיקה השניה בין 1-3 שבועות לאחר הראשונה.

ערכי ייחוס לבדיקת זרע (לפי WHO, ארגון הבריאות העולמי, 2010)
נפח ≥ 1.5 מ"ל
pH ≥ 7.2
ריכוז ≥ 15 מיליון תאי זרע למ"ל
סה"כ תאי זרע ≥ 39 מיליון
תנועתיות ≥ 40%
מורפולוגיה תקינה (לפי קרוגר) ≥ 4%
כדוריות לבנות < 1 מיליון למ"ל
היעדר אגלוטינציה (צברים של תאי זרע מחוברים זה לזה) בהתאם לתוצאות תבחינים מיוחדים

התפלגות פרמטרים בבדיקת הזרע (WHO 2010)
התפלגות פרמטרים בבדיקת הזרע (WHO 2010)בטבלה מרוכזים נתוני הזרע שהיוו את הבסיס לעיבוד הסטטיסטי ולהמלצות העדכניות של  ארגון הבריאות העולמי (WHO 2010).
כמעט 2000 אבות פוריים (זמן להריון עד שנה) שהשתתפו במחקרים מארצות שונות, נתנו בדיקות זרע שנבדקו לפי הנחיות WHO.
התפלגות נתוני הזרע העיקריים שלהם לפי אחוזונים מופיעה בטבלה. כמו בכל התפלגות סטטיסטית נורמלית של אוכלוסיה, ומכיוון שהקצה העליון של ההתפלגות אינו בעל חשיבות קלינית (כלומר, אין תוצאות גבוהות מדי בבדיקת זרע), הוסכם כי לתוצאות יהיה גבול ייחוס תחתון בלבד (אחוזון 5), וכל שאר התוצאות שמעליו (שאר 95%), תחשבנה נורמליות.
להנחיות העדכניות של WHO אין כל קשר לטענה הפופולרית / פופוליסטית בדבר ירידה, לכאורה, של איכות הזרע "העולמית".
חשוב להבין כי קיימת חפיפה משמעותית בין נתוני הזרע של גברים פוריים וכאלה עם בעיות פוריות. גבר פורה יכול להיות גם עם נתונים נמוכים מערכי הייחוס (ואכן, 5% מהגברים הפוריים הם עם נתונים כאלה), וגבר עם בעיית פוריות יכול להיות עם נתונים "נורמליים".
חשוב מאוד לשים לב גם לפער הגדול שבין אחוזון 5 (הגבול התחתון של הנורמה), לבין הממוצע (אחוזון 50), כפי שמודגש בטבלה במלבנים שחורים. פער זה מדגיש באופן שאינו משתמע לשתי פנים את חשיבות שאר הנתונים הקליניים והבירור האאנדרולוגי, שבדיקת הזרע מהווה רק חלק ממנו, ואת העובדה כי מסקנות וטיפול אינן יכולות להתבסס רק על בדיקת זרע.


*מכיוון שמעבדות רבות עדיין מציינות את הערכים הישנים, הם מובאים כאן:
ערכים תקינים בבדיקת זרע (WHO 1999)
נפח > 1.5 מ"ל
pH ≥7.2
ריכוז ≥ 20 מיליון תאי זרע למ"ל
סה"כ תאי זרע ≥ 40 מיליון
תנועתיות ≥ 50%
מורפולוגיה תקינה (לפי קרוגר) > 14%
כדוריות לבנות < 1 מיליון למ"ל
היעדר אגלוטינציה (צברים של תאי זרע מחוברים זה לזה)

129 שאלות גולשים בהמשך העמוד

28 בנובמבר 2012

גבשושיות בזרע

שלום, אני ובן זוגי נמצאים יחד מעל לשנה,יש לציין כי לפני כן הייתי בתולה ולא היה לי כ"כ מושג איך אמור להראות זרע וכדו'. במהלך הזמן שמתי לב כי נוזל הזרע של בן זוגי אינו חלק וכי הוא צמיגי ומכיל בתוכו גבשושיות רבות.. מה זה אומר? על מה זה מעיד? האם ניתן לטפל בזה? יש לציין בנוסף כי הוא לא מעשן כלל או צורך אלכוהול ברמות לא תקינות העללות לפגום בפוריות.
בנוסף ידוע לי כי הוריו נעזרו בטיפולי פוריות על מנת להביא ילדים, האם לגנטיקה גם כן יש השפעה? (בהנחה שהבעיה היתה אצל הגבר ולא האישה). האם הגבשושיות מעידה על כך שהוא צריך לבצע בדיקה של תקינות הזרע?
תודה.

ד"ר שי שפי

במידה שאתם לא מצליחם להשיג הריון, יש לבצע בדיקת זרע ולהשלים בירור.

 


בברכה,
ד"ר שי שפי
4 בדצמבר 2012

בדיקת זרע

Test Result Units Comments
Transit Delay 5 Minutes
Abstention 4 Day(s)
Method Masturbation
Color White
Viscosity Normal
pH 8.5
Volume 2.50 mL
WBC 1.4 10^6/mL Ref. Range < 1 Million/mL
Round cells 3.0 10^6/mL Ref. Range 75% cell vitality
Agglutination None
Concentration and Motility
Test Result Units Comments
Conc Original Sample 20.00 10^6/mL Ref. Range > 20 Million/mL
T.Count Original Sample 50.00 10^6
Motility-OS Fast 30.0 %
Motility-OS Moderate 5.0 %
Motility-OS Slow 3.0 %
Motility-OS Total 38.0 % Ref. > 50 Fast+Moderate or >25%
Fast
Morphology
Test Result Units Comments
Normal 9.0 % Strict criteria > 7% Normal
Head 62.0 %
Neck 4.0 %
Tail 25.0 %
SUMMARY Original Sample
Test Comments
Summary Original Sample WBC +
Summary OS Conc Normal
Summary OS Motility Normal
Summary OS Morphology Normal

ד"ר שי שפי

הבדיקה אינה תקינה, ומחייבת בירור אנדרולוגי מלא.

 


בברכה,
ד"ר שי שפי
4 בדצמבר 2012

בדיקת זרע שבוצע

שלום דר' שי שפי אני סבלתי לפני כ 10 שנים מ וריקוצלה עברתי ניתוח מאז שלא כל כך עזר ולאחר מכן גם צינתור שעזר לי משמעותית לאחר הצינתור עשיתי 3 בדיקות זרע בחודשים וכולם יצאו תקינות
כיום לאחר 3 שניים מהבדיקה האחרונה ביצעתי בדיקת זרע נוספת ואלו הם הנתונים

Color White
pH 8.2
Volume 2.50
WBC 1.1 10^6 Million/mL
Round cells 3.1 10^6/mL
Vitality 75.0 %
Agglutination None
Conc Original Sample 22.00 10^6/mL
T.Count Original Sample 56.00 10^6
Motility-OS Fast 32.0 %
Motility-OS Moderate 3.0 %
Motility-OS Slow 3.0 %
Motility-OS Total 38.0 %
Normal 12.0 %
Head 59.0 %
Neck 6.0 %
Tail 23.0 %

אשמח אם תוכל להגיד לי מה לא תקין בבדיקה אם בכלל

ד"ר שי שפי

יש לבצע הערכה אנדרולוגית מלאה. אי אפשר להסתפק רק בבדיקת זרע, שחלקה לא תקין.

 


בברכה,
ד"ר שי שפי
10 בדצמבר 2012

שלום דוקטור ביצעתי בדיקת זרע אם אתה יכול לעזור לי בפיענוח תוצאות הבדיקה רק רציתי להדגיש שאני מסרתי את הדגימה לאחר שעה ו 15 דקות

נפח:3.8
חומציות: 7.8
ריקוז:27 מליון/מ"ל
סה"כ תאי זרע בדגימה:102.5 מליון
תנועה:47%
מהירה:32%
בינונית:11%
איטית:4%
בתנועה :48 מליון
מורפולוגיה לפי קרוגר:13% תאים תקינים
ולא נצפו כדוריות לבנות ואין אגלוטינציה

ד"ר שי שפי

הבדיקה תקינה, אך אינה מחליפה בירור אנדרולוגי מסודר.

 


בברכה,
ד"ר שי שפי
12 בדצמבר 2012

נפח בדיקת זרע

שלום,
אני ואשתי מנסים למעלה משנה להרות, בבדיקת זרע שעשיתי כל הפרמטרים היו תקינים אבל הנפח היה נמוך 1.7 מ"ל (ריכוז של 96 מיליון למ"ל).
בנוסף נתתי פעם אחת זרע לIVI והנפח היה 2 מ"ל (ריכוז של 135 מיליון למ"ל).
גם כשאנחנו מקיימים יחסים נראה שהנפח יחסית נמוך 1-2 מ"ל.
נכון לעכשיו לא נמצאה כל בעיה אצל אשתי (ביוץ תקין וצילום רחם תקין).
האם הנפח הנמוך יכול להיות הגורם?
האם יש דרך להגדיל את הכמות?

ד"ר שי שפי

נפח כנ"ל הוא בגבול התחתון של הנורמה.
יש להשלים בירור אנדרולוגי.

 


בברכה,
ד"ר שי שפי

שאלות נוספות בנושא: בדיקת זרע

לחצו על הלינקים וצפו בשאלות של גולשים בנושאים השונים