בדיקת זרע

בדיקה הזרע מתהדרת בתואר "אבן הפינה" של הבירור האנדרולוגי.
הבדיקה מבוצעת ע"י טכנאי מיומן בשילוב של מספר עזרים, ובראשם המיקרוסקופ. במהלכה נבדקים מספר פרמטרים (מדדים) של הזרע בדגימה.


למרות השימוש הנרחב שנעשה בה, יש להבין מספר מוגבלויות וקשיים מובנים בקשר לבדיקת זרע:
1. קריטריונים מודרניים להתייחסות לבדיקת זרע (WHO, 2010), מקורם בקבוצה גדולה מאוד של גברים פוריים, והם מתפלגים בהתאם לעקומת גאוס ("פעמון")*. כאשר מנתחים פילוג כזה, ראוי לדבר על היתכנות (סיכויים), בניגוד לערכי סף (חלוקה לתקין / לא-תקין). בדרך זו, ניתן לחלק את עקומות ההתפלגות של הפרמטרים השונים בבדיקה ל-3 קבוצות: בקבוצת הערכים הנמוכים קיים סיכוי משמעותי שמדובר בהפרעת פוריות של הגבר. בקבוצת ערכי הביניים קיימת חפיפה ניכרת בערכי הפרמטרים בין קבוצת הגברים הפוריים לבין הגברים הסובלים מהפרעת פוריות. בקבוצת הערכים הגבוהים, קיים סיכוי משמעותי שלא מדובר בהפרעת פוריות.
2. לבדיקה תוקף סטטיסטי, ואיננה יכולה לנבא במדויק את פוטנציאל הפריון של גבר ספיציפי. עם זאת, ככל שהפרמטרים של הבדיקה והשילוב שביניהם טובים פחות, הסיכוי להשיג הריון ספונטני פוחת.
3. גם אצל גברים בריאים קיימת שונות נורמלית ניכרת של המדדים השונים לאורך הזמן.
4. קיים שוני בתוצאות הבדיקה של אותה הדגימה בין מעבדות שונות, ולעתים גם בין בודקים שונים באותה המעבדה. הדבר ניכר בייחוד בהערכת המורפולוגיה.
5. לצורך הערכה אנדרולוגית מומלץ לבצע לפחות שתי בדיקות באותה המעבדה, תוך הקפדה על אותה תקופת התנזרות מקיום יחסים ו/או אוננות.
6. הערכה טובה של פוטנציאל הפוריות של הגבר היא רחבה הרבה יותר מבדיקת הזרע. בדיקה או בדיקות זרע משתלבות בהערכה האנדרולוגית,  אך מהוות רק חלק ממנה, ובשום פנים ואופן לא יכולות להוות תחליף לבירור מלא אצל אנדרולוג, ויש להמנע מאבחנה ומהחלטה טיפולית ללא השלמת בירור. חוסר הקפדה בנושא זה עלולה להביא לטיפול שגוי, או אפילו לגרום נזק.

הנחיות לביצוע הבדיקה:
1. יש להקפיד על תקופת התנזרות של 2-7 ימים (מומלץ: 3 ימים).
2. במידה שדגימת הזרע ניתנת בקיום יחסים ולא באוננות, יש להשתמש בקונדום מיוחד.
3. מומלץ לתת את הדגימה בסמוך למעבדה. במידה שהדבר לא מסתייע, יש להתחיל את תהליך הבדיקה עד 1 שעה מהנתינה. במצב זה יש לשמור את הדגימה בטמפרטורת הגוף עד ההגעה למעבדה (למשל, בכיס בגד צמוד לגוף).
4. מומלץ להמנע משימוש בחומרי סיכה מסחריים או ברוק, העלולים לפגוע בתכונות מסויימות של הזרע, ולהשפיע על תוצאות הבדיקה.
5. יש לבצע את הבדיקה השניה בין 1-3 שבועות לאחר הראשונה.

ערכי ייחוס לבדיקת זרע (לפי WHO, ארגון הבריאות העולמי, 2010)
נפח ≥ 1.5 מ"ל
pH ≥ 7.2
ריכוז ≥ 15 מיליון תאי זרע למ"ל
סה"כ תאי זרע ≥ 39 מיליון
תנועתיות ≥ 40%
מורפולוגיה תקינה (לפי קרוגר) ≥ 4%
כדוריות לבנות < 1 מיליון למ"ל
היעדר אגלוטינציה (צברים של תאי זרע מחוברים זה לזה) בהתאם לתוצאות תבחינים מיוחדים

התפלגות פרמטרים בבדיקת הזרע (WHO 2010)
התפלגות פרמטרים בבדיקת הזרע (WHO 2010)בטבלה מרוכזים נתוני הזרע שהיוו את הבסיס לעיבוד הסטטיסטי ולהמלצות העדכניות של  ארגון הבריאות העולמי (WHO 2010).
כמעט 2000 אבות פוריים (זמן להריון עד שנה) שהשתתפו במחקרים מארצות שונות, נתנו בדיקות זרע שנבדקו לפי הנחיות WHO.
התפלגות נתוני הזרע העיקריים שלהם לפי אחוזונים מופיעה בטבלה. כמו בכל התפלגות סטטיסטית נורמלית של אוכלוסיה, ומכיוון שהקצה העליון של ההתפלגות אינו בעל חשיבות קלינית (כלומר, אין תוצאות גבוהות מדי בבדיקת זרע), הוסכם כי לתוצאות יהיה גבול ייחוס תחתון בלבד (אחוזון 5), וכל שאר התוצאות שמעליו (שאר 95%), תחשבנה נורמליות.
להנחיות העדכניות של WHO אין כל קשר לטענה הפופולרית / פופוליסטית בדבר ירידה, לכאורה, של איכות הזרע "העולמית".
חשוב להבין כי קיימת חפיפה משמעותית בין נתוני הזרע של גברים פוריים וכאלה עם בעיות פוריות. גבר פורה יכול להיות גם עם נתונים נמוכים מערכי הייחוס (ואכן, 5% מהגברים הפוריים הם עם נתונים כאלה), וגבר עם בעיית פוריות יכול להיות עם נתונים "נורמליים".
חשוב מאוד לשים לב גם לפער הגדול שבין אחוזון 5 (הגבול התחתון של הנורמה), לבין הממוצע (אחוזון 50), כפי שמודגש בטבלה במלבנים שחורים. פער זה מדגיש באופן שאינו משתמע לשתי פנים את חשיבות שאר הנתונים הקליניים והבירור האאנדרולוגי, שבדיקת הזרע מהווה רק חלק ממנו, ואת העובדה כי מסקנות וטיפול אינן יכולות להתבסס רק על בדיקת זרע.


*מכיוון שמעבדות רבות עדיין מציינות את הערכים הישנים, הם מובאים כאן:
ערכים תקינים בבדיקת זרע (WHO 1999)
נפח > 1.5 מ"ל
pH ≥7.2
ריכוז ≥ 20 מיליון תאי זרע למ"ל
סה"כ תאי זרע ≥ 40 מיליון
תנועתיות ≥ 50%
מורפולוגיה תקינה (לפי קרוגר) > 14%
כדוריות לבנות < 1 מיליון למ"ל
היעדר אגלוטינציה (צברים של תאי זרע מחוברים זה לזה)

129 שאלות גולשים בהמשך העמוד

3 בפברואר 2011

בלבול בפענוח בדיקות זרע

שלום !
ע"פ ארגון WHO יש שוני בהערכת המורפולוגיה בין ההנחיות ב 1999 לבין אלו של 2010. האם רק ערך הייחוס השתנה (מ 14% ל4% ) או גם שיטת הבדיקה ?
אם רק ערך הייחוס השתנה, אזי כל אלו שהייתה להם מורפולוגיה נמוכה דאגו לחינם עד הופעת ההנחיות החדשות ב 2010 ?
בבדיקה האחרונה שלי רשום 3% מורפולוגיה תקינה (לא רשום ערך הייחוס על טופס הבדיקה) האם זה תקין גם במקרה בו נניח המעבדה עובדת לפי שיטת 1999 ?

admin
שלום,
שיטת הבדיקה לא השתנתה בין שני קבצי ההנחיות.
מחד, אלו שאנדרולוגיה עיסוקם, טענו שנים (על סמך מחקרים ותצפיות) כי ערך המינימום הקודם (14%) גבוה מדי. מאידך, יש לזכור כי פענוח בדיקת הזרע אינו תמיד "עסק" פשוט, ויש להתיחס אליו בהקשר הקליני, וכחלק מהערכה כוללת של פוריות הגבר. בהקשר זה, צריך לזכור כי ערכי הסף נקבעו בהתאם לכללים סטטיסטיים הקשורים להתפלגות גאוס ("עקומת פעמון"). מדד שנחשב סטטיסטית "תקין", כאשר רק 5% מהגברים הפוריים מקבלים בו ערך נמוך יותר, אינו תמיד תקין גם מבחינה קלינית.
ובמענה, לשאלתך הספיציפית, סביר מאוד שמורפולוגיה 3% אינו ערך תקין, אם מופיע ביותר בבדיקה אחת. בכל מקרה, זהו רק חלק מהערכה שעליך לעבור.
בברכה,
דר' שי שפי
3 בפברואר 2011

בדיקת זרע

בבקשה צריכה תשובה:תאים מתים 7% – ריכוז מ"ל 47 נפח 4 -לאחר השבחה 0.5 תנועתיות כללית(%) 52 תנועות פרוגר מהירה (%) 9 – תנועות פרוגר חלשה (%) 28 – תנועות לא פרוגר (%) 15 – תאים בלי תנועה (%) 48 – סה"כ תאי זרע בתנועה 70 – תאי דם לבנים 0-1 תאי דם צעירים 0-2 – ציטולוגיה של הזרע : תאים תקינים (%) 0 פגם בראש (%) 98 – פגם בצוור (%) 1- חוסר אקרוזום (%)1 ריכוז בדיקות:ריכוז 47 – תנועה 52 ph8.1-נפח 4- אחוז תאים מתים 7- תאים תקינים 0 בבקשה צריכה תשובה יש לי תור לרופא בעוד שבועיים מאוד דואגת היים יש סיכוי להיכנס להיריון? תודה מראש

strict morphology מעל 14%

admin
שלום,
1. הנתונים ששלחת חלקיים ולא מסודרים.
2. נראה שקיימת בעייה במורפולוגיה.
3. יש לבצע לפחות 2 בדיקות זרע.
4. בדיקת הזרע היא רק חלק מהבירור שבן זוגך צריך לעבור אצל מומחה לפוריות הגבר.
בברכה,
דר' שי שפי
4 בפברואר 2011

פיענוח בדיקה זרע

שלום, אני בן 26 ועשיתי את הבדיקה הזאת עקב כאב שהיה לי באשך השמאלי ושיש לי מעט ורידים נפוחים באשך שמאל.
להלן התוצאות :

ימי המנעות :3
נפח : 2.0
צבע: תקין
צמיגות : תקינה
PH:7.7
ספירת זרע –
ריכוז : 33*10^6
מס' זירעונים כללי :66*10^6
תנועה :60% = תנועה טובה:36%,תנועה בינונית 24%,תנועה איטית:0
תאי דם לבנים : 0
תאי זרע לא בשלים :0
מורפולוגיה-
זרעים תקינים – 15%

אשמח לקבל חוות דעת האם הבדיקה תקינה האם היא בנורמה מעל הנורמה התקינה?

תודה.

admin
שלום,
1. הבדיקה תקינה. לגבי המורפולוגיה - לא ברור לפי איזו שיטה בוצעה.
2. בדיקת הזרע היא רק חלק מבירור פוריות הגבר והערכת וריקוצלה ("ורידים נפוחים").
בברכה,
דר' שי שפי
12 בפברואר 2011

תוצאות בדיקת זרע

שלום דר' שפי.
אלו תוצאות הבדיקה שקיבלנו היינו שמחים אם תסביר לנו מה משמעותו:
נפח: 2 מ"ל
ריכוז:10(בחזקת 6)3.2X (במ"ל)
תנועה:10 (בחזקת 6) 1.2X(במ"ל)
סוג התנועה: III IV
התנזלות: חלקית (120 דק')
צבע: לבנבן
Ph: 7
לוקוציטים: לא נצפו
בבדיקה מורפולוגית נמצאו:

פתלוגית ראש זרע:
0% תאי זרע בעלי ראש, צואר וזנב תקינים
12% תאי זרע בעלי ראש קטן
4% תאי זרע בעלי ראש גדול
68% תאי זרע בעלי ראש מחודד TRAPPRED HEAD
6% בעלי ראש אמורפי

פתלוגיות MIDIECE
6% תאי זרע עם טיפה ציטופלסמטית

פתלוגיות זנב:
4% תאי זרע עם זנב כפול
סה"כ נספרו 100 תאי זרע

סיכום:
ריכוז תאי הזרע נמוך מנורמה של הWHO
שיעור תנועתיות נמוך מעט מערכי הנורמה של ה WHO
לא נצפו תאי זרע תקינים

דר' מה זה אומר על הסיכוי שלנו להרות בצורה ספונטאנית(כלומר לא IVF ולא IUI)

admin
שלום,
1. הבדיקה לא תקינה בפרמטרים של ריכוז, תנועתיות, מורפולוגיה.
2. יש לחזור עליה, ולהשלים בירור פוריות הגבר, שבדיקות הזרע מהוות רק חלק ממנו.
3. הסיכוי להשיג הריון ספונטני מושפע מגורמים רבים נוספים. גם אם נניח שכולם תקינים אצלכם, ושתוצאת בדיקה זו אכן משקפת את המצב אצלך, הסיכויים פחותים משמעותית מאשר אצל גבר בעל נתונים תקינים. אין זה אומר שלא ניתן לתקן / לעקוף את הבעיה אצלך.
בברכה,
דר' שי שפי
22 בפברואר 2011

תוצאות בדיקת זרע

דר' שלום,
ביצעתי בדיקת זארע ואלו התוצאות שהתקבלו. האם התוצאות מלמדות על בעיה?
צבע: צהבהב
צמיגות: 3
PH: 8
נפח: 2.7 מ"ל
ריכוז:81 מליון
תנועה: 38%
סוג תנועה: A 36%, B 2%
לויקוציטים: 0
אגלוטינציה: חיובית+
TOTAL MOBILE COUNT: 84 מליון
בדיקת מבנים ע"פ שיטת קוגר: תאים תקינים 5%, פתולוגיית ראש: 83%, פתולוגיית זנב: 12%

תודה!

admin
שלום,
התנועתיות לא תקינה, ויתכן וקשורה לאגלוטינציה החיובית.
יש לחזור על הבדיקה ולהשלים בירור אצל מומחה לפוריות הגבר.
בברכה,
דר' שי שפי

שאלות נוספות בנושא: בדיקת זרע

לחצו על הלינקים וצפו בשאלות של גולשים בנושאים השונים