בדיקת זרע

בדיקה הזרע מתהדרת בתואר "אבן הפינה" של הבירור האנדרולוגי.
הבדיקה מבוצעת ע"י טכנאי מיומן בשילוב של מספר עזרים, ובראשם המיקרוסקופ. במהלכה נבדקים מספר פרמטרים (מדדים) של הזרע בדגימה.


למרות השימוש הנרחב שנעשה בה, יש להבין מספר מוגבלויות וקשיים מובנים בקשר לבדיקת זרע:
1. קריטריונים מודרניים להתייחסות לבדיקת זרע (WHO, 2010), מקורם בקבוצה גדולה מאוד של גברים פוריים, והם מתפלגים בהתאם לעקומת גאוס ("פעמון")*. כאשר מנתחים פילוג כזה, ראוי לדבר על היתכנות (סיכויים), בניגוד לערכי סף (חלוקה לתקין / לא-תקין). בדרך זו, ניתן לחלק את עקומות ההתפלגות של הפרמטרים השונים בבדיקה ל-3 קבוצות: בקבוצת הערכים הנמוכים קיים סיכוי משמעותי שמדובר בהפרעת פוריות של הגבר. בקבוצת ערכי הביניים קיימת חפיפה ניכרת בערכי הפרמטרים בין קבוצת הגברים הפוריים לבין הגברים הסובלים מהפרעת פוריות. בקבוצת הערכים הגבוהים, קיים סיכוי משמעותי שלא מדובר בהפרעת פוריות.
2. לבדיקה תוקף סטטיסטי, ואיננה יכולה לנבא במדויק את פוטנציאל הפריון של גבר ספיציפי. עם זאת, ככל שהפרמטרים של הבדיקה והשילוב שביניהם טובים פחות, הסיכוי להשיג הריון ספונטני פוחת.
3. גם אצל גברים בריאים קיימת שונות נורמלית ניכרת של המדדים השונים לאורך הזמן.
4. קיים שוני בתוצאות הבדיקה של אותה הדגימה בין מעבדות שונות, ולעתים גם בין בודקים שונים באותה המעבדה. הדבר ניכר בייחוד בהערכת המורפולוגיה.
5. לצורך הערכה אנדרולוגית מומלץ לבצע לפחות שתי בדיקות באותה המעבדה, תוך הקפדה על אותה תקופת התנזרות מקיום יחסים ו/או אוננות.
6. הערכה טובה של פוטנציאל הפוריות של הגבר היא רחבה הרבה יותר מבדיקת הזרע. בדיקה או בדיקות זרע משתלבות בהערכה האנדרולוגית,  אך מהוות רק חלק ממנה, ובשום פנים ואופן לא יכולות להוות תחליף לבירור מלא אצל אנדרולוג, ויש להמנע מאבחנה ומהחלטה טיפולית ללא השלמת בירור. חוסר הקפדה בנושא זה עלולה להביא לטיפול שגוי, או אפילו לגרום נזק.

הנחיות לביצוע הבדיקה:
1. יש להקפיד על תקופת התנזרות של 2-7 ימים (מומלץ: 3 ימים).
2. במידה שדגימת הזרע ניתנת בקיום יחסים ולא באוננות, יש להשתמש בקונדום מיוחד.
3. מומלץ לתת את הדגימה בסמוך למעבדה. במידה שהדבר לא מסתייע, יש להתחיל את תהליך הבדיקה עד 1 שעה מהנתינה. במצב זה יש לשמור את הדגימה בטמפרטורת הגוף עד ההגעה למעבדה (למשל, בכיס בגד צמוד לגוף).
4. מומלץ להמנע משימוש בחומרי סיכה מסחריים או ברוק, העלולים לפגוע בתכונות מסויימות של הזרע, ולהשפיע על תוצאות הבדיקה.
5. יש לבצע את הבדיקה השניה בין 1-3 שבועות לאחר הראשונה.

ערכי ייחוס לבדיקת זרע (לפי WHO, ארגון הבריאות העולמי, 2010)
נפח ≥ 1.5 מ"ל
pH ≥ 7.2
ריכוז ≥ 15 מיליון תאי זרע למ"ל
סה"כ תאי זרע ≥ 39 מיליון
תנועתיות ≥ 40%
מורפולוגיה תקינה (לפי קרוגר) ≥ 4%
כדוריות לבנות < 1 מיליון למ"ל
היעדר אגלוטינציה (צברים של תאי זרע מחוברים זה לזה) בהתאם לתוצאות תבחינים מיוחדים

התפלגות פרמטרים בבדיקת הזרע (WHO 2010)
התפלגות פרמטרים בבדיקת הזרע (WHO 2010)בטבלה מרוכזים נתוני הזרע שהיוו את הבסיס לעיבוד הסטטיסטי ולהמלצות העדכניות של  ארגון הבריאות העולמי (WHO 2010).
כמעט 2000 אבות פוריים (זמן להריון עד שנה) שהשתתפו במחקרים מארצות שונות, נתנו בדיקות זרע שנבדקו לפי הנחיות WHO.
התפלגות נתוני הזרע העיקריים שלהם לפי אחוזונים מופיעה בטבלה. כמו בכל התפלגות סטטיסטית נורמלית של אוכלוסיה, ומכיוון שהקצה העליון של ההתפלגות אינו בעל חשיבות קלינית (כלומר, אין תוצאות גבוהות מדי בבדיקת זרע), הוסכם כי לתוצאות יהיה גבול ייחוס תחתון בלבד (אחוזון 5), וכל שאר התוצאות שמעליו (שאר 95%), תחשבנה נורמליות.
להנחיות העדכניות של WHO אין כל קשר לטענה הפופולרית / פופוליסטית בדבר ירידה, לכאורה, של איכות הזרע "העולמית".
חשוב להבין כי קיימת חפיפה משמעותית בין נתוני הזרע של גברים פוריים וכאלה עם בעיות פוריות. גבר פורה יכול להיות גם עם נתונים נמוכים מערכי הייחוס (ואכן, 5% מהגברים הפוריים הם עם נתונים כאלה), וגבר עם בעיית פוריות יכול להיות עם נתונים "נורמליים".
חשוב מאוד לשים לב גם לפער הגדול שבין אחוזון 5 (הגבול התחתון של הנורמה), לבין הממוצע (אחוזון 50), כפי שמודגש בטבלה במלבנים שחורים. פער זה מדגיש באופן שאינו משתמע לשתי פנים את חשיבות שאר הנתונים הקליניים והבירור האאנדרולוגי, שבדיקת הזרע מהווה רק חלק ממנו, ואת העובדה כי מסקנות וטיפול אינן יכולות להתבסס רק על בדיקת זרע.


*מכיוון שמעבדות רבות עדיין מציינות את הערכים הישנים, הם מובאים כאן:
ערכים תקינים בבדיקת זרע (WHO 1999)
נפח > 1.5 מ"ל
pH ≥7.2
ריכוז ≥ 20 מיליון תאי זרע למ"ל
סה"כ תאי זרע ≥ 40 מיליון
תנועתיות ≥ 50%
מורפולוגיה תקינה (לפי קרוגר) > 14%
כדוריות לבנות < 1 מיליון למ"ל
היעדר אגלוטינציה (צברים של תאי זרע מחוברים זה לזה)

129 שאלות גולשים בהמשך העמוד

24 בפברואר 2011

בדיקת זרע

שלום
אלו הנתונים מהדיקת הזרע האם עם בסדר?
נפח דגימה סמ"ק 2.5
צמיגות תקינה
ph:7.5
ריכוז סמ"ק 30
תנועה 20%

צביעת אאוזין%לא רשום כלום
צורה פתולוגית% 85
תאים עגולים סמ"ק קפול עשר בחזקת שש
אנגלוטיניה לא רשום כלום
תנועה פרוגרסיבית תקינה %לא רשום כלום
תנועה פרוגרסיבית איטית % 50
תנועה במקום% 50

admin
שלום,
הנתונים חסרים בחלקם. התנועתיות ירודה.
יש לחזור על הבדיקה, ולהשלים בירור פוריות הגבר.
בברכה,
דר' שי שפי
25 בפברואר 2011

Leucocytes (Sperm)/Field

שלום
אובחנתי עם וריקוצלה
כמו כן במכבי ביצעתי תרבית זרע ויצא Leucocytes (Sperm)/Field 10-15
בספירה יצא?
Normal forms 2 %
Abnormal forms 98 %
Tapered heads X
Amorphous X
Leucocytes X

admin
שלום,
1. בדיקת הזרע חלקית, וגם כך לא תקינה. יש לחזור עליה.
2. לא ברור מדוע בצעת תרבית זרע. זוהי איננה בדיקה שגרתית בבירור פוריות הגבר.
3. יש להשלים בירור.
בברכה,
דר' שי שפי
28 בפברואר 2011

בדיקת זרע

שלום
בתוצעות הבדיקה לי היא רשום: Asthenozoospermia
אני אבנתי זו בעיה משולבת בין מורפולוגיה לבין תנועתיות
בבדיקה היה רשום צורה פתולוגית 85% אני מבין מזה
שהמורפולוגיה היא 15% לפי Kruger המורפולוגיה בסדר
ולפי WHO היא לא רציתי לדעת מי מבניהם יותר אמינה ?
אילו סטנדרתים יותר מקובלים?

admin
שלום,
משמעות Asthenozoospermia היא תנועתיות לא תקינה.
מורפולוגיה 15% לפי קרוגר: תקין.
מורפולוגיה לפי WHO: לא תקין.
כיום רוב המעבדות עברו לבדיקה לפי קרוגר.
חשוב: בדיקת הזרע אינה "עומדת" לבדה; היא רק חלק מבירור פוריות הגבר, אותו יש להשלים.
בברכה,
דר' שי שפי
22 במרץ 2011

בדיקת זרע

שלום
רציתי לדעת מה האבדל בין מ"ל לסמ"ק בבדיקת זרע
20 מיליון מ"ל כמה תאי זרע יש ב20 מיליון מ"ל
20 מליון סמ"ק כמה תאי זרע ב20 מיליון סמ"ק

admin
שלום,
מ"ל=סמ"ק.
זוהי מידת נפח, ובבדיקת זרע מחושב הריכוז, כלומר: מס' תאי זרע למ"ל.
בברכה,
דר' שי שפי
3 באפריל 2011

מה המשמעות של זרע עם ראש מחודד

ומה המשמעות של 47% ראשי זרעים מחודדים מסך 100%?

admin
שלום,
אין לה כל משמעות ללא שאר הערכים בבדיקה, וללא בירור מלא של פוריות הגבר.
בברכה,
דר' שי שפי

שאלות נוספות בנושא: בדיקת זרע

לחצו על הלינקים וצפו בשאלות של גולשים בנושאים השונים