בדיקת זרע אצל בעלי

5 בדצמבר 2010

בדיקת זרע אצל בעלי

אם תוכל לעזור הבדיקה הראתה את הערכים הבאים
מה לעשות:

ph 8.3
volume 1.5l
wbc 0-2
non sperm round cell 0-1
viabilty -l
liquefaction – gelatinous bodil

admin
שלום,
חסרים נתונים רבים.
בברכה,
דר' שי שפי