בדיקת זרע..כל הבדיקה…

29 ביוני 2011

בדיקת זרע..כל הבדיקה…

SPERM ANALYSIS הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – SEMEN ANALYSIS (SPERMOGRAM)

הוספה לטבלת מעקב

REMARK ———- ———- הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – REMARK

הוספה לטבלת מעקב

INTERVAL eJac-analy. 20 minutes
0
20
60

הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – INTERVAL(eJac-analysis)

הוספה לטבלת מעקב

SIGNATURE ב ב הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – SIGNATURE

הוספה לטבלת מעקב

ABSTINENCE DAYS 4.0 days
2.0
4.0
7.0

הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – ABSTINENCE DAYS

הוספה לטבלת מעקב

SEMEN APPEARANCE NORMAL NORMAL הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – SEMEN APPEARANCE

הוספה לטבלת מעקב

LIQUEFACTION NORMAL NORMAL הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – LIQUIFICATION

הוספה לטבלת מעקב

CONSISTENCY NORMAL NORMAL הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – CONSISTENCY

הוספה לטבלת מעקב

SEMEN PH 7.7 7.2
7.7
8.0

הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – SEMEN PH

הוספה לטבלת מעקב

SEMEN VOLUME 5.0 ml
2.0
5.0
7.0

הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – SEMEN VOLUME

הוספה לטבלת מעקב

CONCENTRATION 40.0 mill/ml
20.0
40.0
120.0

הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – CONCENTRATION

הוספה לטבלת מעקב

RAPID PROGRES MOTILI 23 %

23
25
23
100

הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – RAPID PROGRESSIVE MOTILITY

הוספה לטבלת מעקב

SLOW PROG.MOT 9 %
0
9
100

הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – SLUGGISH PROGRESSIVM MOT

הוספה לטבלת מעקב

NONPROGRES MOTILITY 13 %
13 הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – NONPROGRESSIVE MOTILETY

הוספה לטבלת מעקב

MORPHO ABNORMAL 92 %
0
92
86

92

הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – MORPHO ABNORMAL

הוספה לטבלת מעקב

SEMEN WBC 0.50 mill/ml
0.00
0.50
1.00

הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – SPERM LEUCOCYTES

הוספה לטבלת מעקב

ROUND CELLS 1.20 mill/ml
0.00
1.20
4.00

הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – ROUND CELLS

הוספה לטבלת מעקב

VITALITY – %
– הערות והסבר
גרף
הערות לבדיקה – VITALITY

הוספה לטבלת מעקב

לבדיקה קודמת

ד"ר שי שפי
שלום,
העתק / הדבק ושלח בצורה קריאה.
בברכה,
דר' שי שפי