עזרה בפיענוח של בדיקת זרע

28 בינואר 2010

עזרה בפיענוח של בדיקת זרע

liquefaction -normal

viscosity- normal

ph – 8

volume- 1.1

concentration- 14

percent of motile sperm- 10

rapid+

moderate ++

slow +

total motile sperm- 1.54

percent of motile sperm after 4 hours- 8

vitality- 45

agglutination – non

morphology

normal foms – 3

abormal forms – 97

head defect – 81

mid piece defect -10

tail defect – 6

lmmatur forms – non

leucocytes 2-3

rbc – non

oligospermia – slight

astenospermia +

teratospermia +

azoospermia – non

aspermia- non

ד"ר שי שפי

שלום,
נפח, ריכוז, תנועתיות, מורפולוגיה - כולם לא תקינים.
יש צורך בבירור מסודר.
בברכה,
דר' שי שפי